Maanpuhdistus

Saastuneiden kohteiden puhdistus

Tehokkaat työkalut saastuneen maan sisältämän öljyn poistamiseen

Öljytuotteiden runsaan käytön vuoksi öljyvuotoja ympäristöön tapahtuu varsin paljon. Käytännössä siellä missä öljytuotteita käsitellään on maaperä yleensä jossain määrin öljyn saastuttamaa.

Keeen-tuotteita voidaan käyttää pilaantuneen maaperän biopuhdistukseen. Tämä voi tapahtua joko paikan päällä tai niin, että pilaantunut aines viedään muualle puhdistusta varten. Ne puhdistavat hvyin tehokkaasti verrattuna muihin biopuhdistusaineisiin.

Käytä Keeen Oil Spill Controlia ruiskuttamalla sillä saastunut maa-alue ja ilmastamalla maamassat. Ainen sisältämien mikrobien entsymaattisen toiminnan tuloksena öljy hajoaa ja muuntuu vedeksi ja hiilidioksidiksi. Max Blend on tarkoitettu hätätilanteiden tehokkaaseen käsittelyyn.

Lue lisää Keeenin vihreästä innovaatiosta